# تیزهوشان

آیا می دانید از میان مثلث هایی با محیط برابر کدام مثلث بیشترین مساحت را داراست؟

                                       www.tizhosh.ir        مسأله: آیا می دانید از میان مثلث هایی با محیط برابر کدام مثلث بیشترین مساحت را داراست؟ برای حل مسأله ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید