توماس کوشی

www.tizhosh.ir

 

ریاضی یک زبان است.

 برای یادگیری یک زبان باید الفبا ، دستور

 و ترکیب آن را برای تفسیر معانی آموخت.

 در ریاضیات نیز نمادها ، قوانین، و واژه ها تعریف های خاصی دارند.

 برای موفقیت در ریاضی باید آنها را دانست

 و بتوان به کار برد و فرهنگی کارآمد از واژه های ریاضی کسب نمود.

(توماس کوشی)                                                                              

 

/ 0 نظر / 33 بازدید